ביטול הסכם גירושין: ההבדל בין חכם לבין פיקח

ביטול הסכם גירושין: ההבדל בין חכם לבין פיקח

הסכם גירושין

כאשר בני זוג גמרו אומר והחליטו להתגרש, דרך המלך היא כמובן לעשות הסכם גירושין בין הצדדים, וזאת במקום לנהל את התיק בבית המשפט (שהרי במלחמות של דיני המשפחה, גם ניצחונות עשויים להגיע במחיר כבד). משום כך, מתגרשים רבים מחליטים, בְּשׂוֹם שֶׂכֶל יש לומר, להתגרש על ידי הסכם גירושין. הסכמי גירושין הם במידה רבה הסכמי ממון, שנחתמים כאשר פני הצדדים הם לעבר הרבנות, במקום לעבר החופה. הסכמי גירושין יכולים להיות מנוסחים גם במסגרת הליך גישור, או במסגרת הליך משפטי אחר (ניתן אף להסכים על חלק מן הדברים בהסכם, ולהשאיר חלק מן הדברים ״פתוחים״ על מנת שבית המשפט יכריע בהם).

בהתאם לחוק יחסי ממון, יש לאשר הסכמי גירושין בפני ביהמ”ש או ביה”ד, על מנת שיהיו תקפים מבחינה משפטית. עד שהם מאושרים על ידי גורם מתאים, ההסכמים חסרי תוקף משפטי. כאן אגב טמון העוקץ בביטול האפשרי של הסכם גירושין: בהתאם לחוק יחסי ממון, האישור להסכם לא יינתן, אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית, ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו. משום כך, לא מדובר בהסכם ״רגיל״ שנעשה בין שני צדדים בלבד, אלא הוא מאושר על ידי בית הדין או בית משפט. משום כך, יש לו משמעות כבדה, והמחסום לביטולו או אף לשינויו הוא כבד ביותר.

כיצד ניתן לשנות או לבטל הסכם גירושין?

כאשר אחד הצדדים להסכים מבקש לשנות או לבטל את ההסכם, ללא הסכמתו של הצד השני, עליו להתמודד בעצם עם הסכם שיש לו תוקף של פסק דין (באופן עקרוני, גם אם ישנה הסכמה הדדית, עדיין צריך לקבל אישור של בית המשפט כדי שהיא תהיה תקפה מבחינה משפטית, אלא אם נעשה שינוי מכללא כפי שיפורט בהמשך).

למרות הקשיים, בכל זאת ישנן נסיבות בהן ניתן לבטל הסכם גירושין. דרך אחת היא אחת מן עילות הקבועות בדיני החוזים לביטול הסכמים חוזיים, למשל פגמים שנעשו בכריתת החוזה: טעות, הטעיה, עושק וכפייה. אם למשל אחד הצדדים הסתיר נכסים מן הצד השני, יש בכך כדי להטעות את הצד השני לחתום על הסכם גירושין, וזאת למרות שההסכם כבר אושר בבית המשפט. 

כמו כן, ניתן לעתים להכיר בטענת עושק כנגד הסכם גירושין: למשל, אם אחד הצדדים היה חולה או חלש פיזית או נפשית בתקופה של עשיית ההסכם, או שהיה מצוי במצוקה חריגה מבחינה כספית וכדומה, וכן ניכר שהצד השני ניצל זאת לרעה, ובנוסף ניכר כי ההסכם מנוסח בצורה חריגה לטובתו של העושק, עשוי בית המשפט להכיר כי נעשה עושק חוזי, ויש לבטל את ההסכם (עיניכן הרואות, שלושה תנאים. לא משוכה פשוטה).

סוג נוסף של ביטול, והוא מעט יותר ריאלי, הוא לטעון שנעשה ביטול משתמע: נכון, כמו שהסכם גירושין דורש אישור של בית המשפט, כך גם שינויו או ביטולו. עם זאת, ניתן להוכיח כי הצדדים בפועל שינו את ההסכם דרך התנהגותם. כדי להוכיח זאת, יש לבסס שינוי בדפוס התנהגות לתקופה ממושכת. לכן, ולמרות הדרישה העקרונית לשינוי על ידי בית משפט, אם ניכר ששני הצדדים שינו את ההסכם ביניהם, יהיה קשה לאחד הצדדים פתאום לטעון שהשינוי אליו הסכים באופן משתמע אינו תקף.

דרך נוספת להביא לביטול של הסכם גירושין, היא לטעון כי הצד השני לא קיים אחר ההסכם: אם אחד הצדדים יכול לבסס מבחינה ראייתית הפרה יסודית של אחד מן התנאים הבסיסיים להסכם, יש בכך כדי להוות עילה טובה לטעון לביטול ההסכם בפני בית המשפט. 

חשוב להדגיש: ביטול באחת מן העילות לעיל, בין אם החוזיות ובין אם עילות נוספות, הוא אינו שכיח, וזו בלשון המעטה. משום כך, ישנה חשיבות קרדינלית, שלא ניתן להפריז בה, כי הצד להסכם גירושין יהיה מיוצג על ידי עורך דין, ומיוצג כראוי: תמיד אפשר לטעון לביטולו של הסכם הגירושין. עם זאת, כאן מתאימה האמרה הידועה על ההבדל בין חכם לבין פיקח: לחכם יהיו המון טענות יצירתיות ליציאה מן הבעיה אליה הוא נקלע. הפיקח ימנע מלהיכנס אליה מלכתחילה, וינסח הסכם גירושין שישמור היטב על האינטרסים שלו, כך שלא יצטרך לטעון לאחר מכן לביטול ההסכם.