הסכמי גירושים

הסכם גירושים

החוק בישראל מאפשר לערוך הסכמי ממון בטרם הנישואים, וכן בכל שלב במהלך חיי הנישואים וכמובן בעת הגירושין. מרביתם של הסכמי הממון בישראל הם למעשה הסכמי גירושים, כלומר הסכמים לחלוקת רכוש בין בני הזוג, רק כאשר ברקע קיים קרע בין בני הזוג, והם מבינים כי מוטב יהיה להסדיר את תנאי הפרידה ביניהם בהסכמה.

הסכמי גירושים הינם הסכמים הצופים פני עתיד, קרי הם מסדירים תנאים שונים הנוגעים לפרידה, ולרוב נמצאים בתוקף גם שנים ארוכות לאחריה. למשל, כאשר קובעים בהסכם הגירושין את הסדרי הראייה עם  הילדים ואת מזונות הילדים, אותם הסדרים עומדים בתוקף כל עוד הילדים הינם קטינים.

הסכמי גירושים מתייחסים כמובן גם לחלוקת הרכוש בין בני הזוג, בעיקר כאשר מדובר ברכוש שנצבר במהלך חיי הנישואים, אך לעתים גם מדובר ברכוש שהביא איתו מי מבני הזוג לתוך הנישואים. ישנם מצבים, בהם ניתן לטעון בבית משפט כי  למרות שמדובר בנכס שהוא "חיצוני לנישואים", קרי, נכס שאינו משותף בהתאם לקבוע בחוק יחסי ממון, עדיין נוצר בו שיתוף ספציפי, ויש לחלק אותו בין שני הזוג. משום שלעולם אין ודאות לגבי תוצאה אפשרית בבית המשפט, לעתים עדיף להסדיר את ענייני הרכוש בהסכם ממון טרם הנישואין.

הסכם גירושים, בהתאם לחוק יחסי ממון, צריך להיות מאושר בפני ביהמ”ש או ביה”ד על מנת שיהיה לו תוקף משפטי. הסכמי גירושים יכולים להיחתם בין צדדים במסגרת הליך גישור, או במסגרת הליך משפטי לאחר ניהול מו”מ ואף קבלת הכרעת ביהמ”ש בנושאים שהיו במחלוקת בין הצדדים.

פעמים רבות משרד עו"ד יוסי הרשקוביץ ושות' נעזר באנשי מקצוע מהתחום הכלכלי-פיננסי על מנת שההסכם ישקף איזון רכושי ראוי בין הצדדים, תוך פגיעה מינימלית בפעילות העסקית של הצדדים.

שאלות ותשובות

האם הסכם גירושים מתייחס גם לחובות בני הזוג?

לגבי החלוקה של חובות בין בני זוג, הכלל באופן עקרוני הוא כי בזמן גירושין, מחלקים את הרכוש באופן שווה. כאשר נעשית חלוקת רכוש משותף, הדבר כרוך באופן טבעי גם בחלוקת החובות שנצברו במשותף, בהנחה ונקבע כי החוב שנצבר הוא אכן משותף, או לחלופין מדובר בחוב אישי של בן הזוג, שלא ראוי שיוכנס לחישוב של איזון הנכסים בין בני הזוג. נקבעו לצורך כך מבחנים בפסיקה, אולם על מנת להימנע ממצב התדיינות משפטית שאין ודאות לגבי תוצאתה, לעתים מוטב להסדיר נושא זה בהסכם הגירושין.

מה ההבדל בין הסכם גירושים לבין פסק דין?

ההבדל בין השניים, הוא בין השאר ביכולת לשנות אותו בעתיד! הסכם גירושין, מסובך וקשה יותר לפתיחה ושינוי לאחר שנחתם על ידי שני הצדדים. הנחת המוצא היא שההסכם הוא הסכם שלם בו התייחסו לכל הרכיבים הרלוונטיים לפרידה, ולכן ככל שמי מהצדדים יבקש לדוגמה לשנות את דמי המזונות אשר נקבעו בו קשה יותר לערער על הסכמה כזו שהרי פעמים שהסכמה מסוימת  בו נעשתה כתוצאה של פשרה בנושא אחר.

לעומת זאת, כאשר מדובר בפסק דין למזונות, ניתן  לטעון לשינוי נסיבות מהותי אשר פעמים יהיה בו משום הצדקה לשינוי המזונות אשר נקבע בפס"ד.

לפרטים ולייעוץ השאירו פרטים ונחזור בהקדם: