עריכת צוואות

מדוע חשוב להיעזר בעורך דין בטרם נערוך צוואה?

מטבע הדברים, איננו אוהבים לחשוב על אחרית ימינו. עם זאת, היות וחשוב לנו לדאוג ליקרים לנו ככל שאנו יכולים, מרבית האנשים אשר מגיעים לגיל מסוים בוחרים לערוך צוואה, ובה הוראות לחלוקת כל הרכוש והנכסים שצברנו בחיינו. זהו צעד נבון כי כאשר אין צוואה, חל חוק הירושה, אשר אמנם קובע הסדר לחלוקת רכוש ליורשים, אולם מדובר במעין הוראות סטנדרטיות, שמטבע הדברים אינם מתאימים לכל סיטואציה משפחתית או  אישית, בהן חשוב במיוחד לערוך צוואה. 

מתי חשוב לערוך צוואות?

מצב אחד בו חשוב מאד לערוך צוואה, הוא כאשר רוצים להתנות את חלוקת הרכוש בהתקיימותו של תנאי מסוים. למשל, בעל שמוריש דירה לבנו או בתו, אך קובע בצוואה תנאי לפיו אסור למכור את הנכס כל עוד אלמנתו עודנה בחיים. תנאי נוסף שרווח לא מעט בצוואות, הוא כאשר יש למוריש ילדים קטנים או צעירים יחסית, והמוריש רוצה להוריש להם כסף או רכוש, אולם הוא מציין בצוואה כי הכסף או הרכוש יהיו זמינים להם רק בהגיעם לגיל מסוים. 

מצב נוסף בו מומלץ לערוך צוואה, הוא כאשר המוריש מעוניין למנוע מחד למנוע סכסוכי ירושה בין ילדיו, ומצד שני, סבור כי יש לחלק את הרכוש בצורה לא שוויונית, אלא בהתאם לצורך של הילדים. אם ילד אחד עשיר מאד והילד השני קצת פחות הסתדר בחיים, לא פעם יבחר המוריש בחלוקה לא שוויונית של הרכוש, משום שהוא יודע שאותו ילד צריך קצת יותר. 

מצב נוסף בו נוהגים לערוך צוואה (או לעדכן צוואה), הוא כאשר מערכת היחסים בין בני זוג מתערערת. במצב כזה, כל אחד מבני הזוג חושש כי בן הזוג יירש אותו במקרה שחלילה ילך לעולמו בטרם עת, כאשר בפועל הוא לא רואה עצמו עוד בקשר הזוגי, אף על פי שבני הזוג עדיין נשואים באופן פורמלי. לא פעם, יש לאותם מורישים ילדים מבני זוג אחרים, והם חוששים כי בן הזוג יירש אותם מבלי להשאיר כלום לילדים שלהם. 

מדוע חשוב לערוך צוואה על ידי עורך דין?

מבחינת חוק הירושה, אין דרישה פורמלית כי צוואה תיחתם על ידי עורך דין, אלא רק על ידי שני עדים כשרים. עם זאת, בכל מצב בו הצוואה מורכבת, כאשר יש חשש למחלוקת על הירושה, או כאשר מדובר בסכום ראוי, חשוב להיוועץ בעורך דין בעת עריכת הצוואה. עורך דין המתמחה בעריכת צוואות עשוי למנוע סכנות של פגמים כאלו ואחרים, שיכולים להביא לכך שהצוואה תיפסל.

למשל, לא פעם אנשים טוענים כנגד צוואה, כי היא נערכה על ידי המוריש כאשר לא היה צלול בדעתו בעת החתימה ולכן יש לפסול אותה. עורך דין מנוסה יכול לדאוג לראיות שיצביעו על כשירות המוריש במועד הצוואה, למנוע דיונים וסיבוכים משפטיים מיותרים. כמו כן, עורך דין מנוסה בעריכת צוואות, ימנע מחלוקות משפטיות הנובעות מטעויות ניסוח בצוואה, וטענות כאלו בהחלט מתעוררות ומעסיקות רבות את בתי המשפט למשפחה בישראל.

לפרטים ולייעוץ השאירו פרטים ונחזור בהקדם: