צו ירושה

צו ירושה

לאחר פטירתו של אדם, יש להסדיר את אשר ייעשה ברכושו לאחר הפטירה. אם המנוח/ה הותיר/ה צוואה – יש לקיים את הצוואה (להעניק לה תוקף משפטי ומחייב) באמצעות "צו קיום צוואה" שניתן ע"י רשם הירושה או ע"י בית המשפט.

אם המנוח/ה לא הותיר/ה צוואה כלשהי – יש להגיש בקשה למתן "צו ירושה" ע"ש המנוח/ה, ובמסגרת זו נקבעים יורשי המנוח/ה וחלקו (מנה) של כל אחד מהם בעיזבון. 

לעיתים מתעוררים מצבי ביניים, בהם ישנה צוואה המתייחסת רק לחלק מן הרכוש הכלול בעיזבון המנוח/ה, ובמקרים שכאלה יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה, ביחד עם בקשה למתן צו ירושה.

לעתים יש צורך להגיש התנגדות לבקשות שמוגשות לרשם הירושה: לדוגמא, אם אחד מן היורשים סבור שהצוואה לוקה בפגמים מסוימים או אם אדם מחזיק בצוואה ו/או במידה שלא צוין בבקשה שהוגשה לרשם הירושה. ע"פ החוק, במקרה שמוגשת התנגדות לבקשה שהוגשה לרשם הירושה – ההליך עובר להכרעת בית המשפט.

כך או כך, את התהליך מתחילים במשרדי רשם הירושה של משרד המשפטים. חשוב מאוד לקבל ליווי מקצועי בכל הקשור לפרוצדורות הרלוונטיות, בעיקר כדי שהתהליך יוכל לעבור במהירות וביעילות.

משרדנו מעניק סיוע מקצועי בהליכי צו ירושה וצו קיום צוואה, לרבות בהתנגדויות להליכים כאלה.

לפרטים ולייעוץ השאירו פרטים ונחזור בהקדם:

צו ירושה וצוואה חלקית

למשרדנו הגיעה אלמנה אשר סיפרה כי בעלה הלך לעולמו לפני כחודשיים והיא מבקשת להגיש צו ירושה.

הדבר הראשון שעלינו לבדוק בבואנו להגיש צו ירושה הוא – האם המנוח השאיר צוואה!

כאשר נשאלה האלמנה האם המנוח הותיר צוואה ענתה זו בחיוב.

מעיון בצוואה למדנו כי המנוח הוריש בצוואה את דירתו לאלמנה ולא ציווה דבר ביחס לרכושו הנותר.

מבירור שערכנו התברר כי המנוח עשה כן בכוונת מכוון על מנת לדאוג לאשתו ולמנוע חיכוכים מיותרים במשפחה.

לאור הנ"ל פעלנו בדרך של הגשת בקשה לצו קיום צוואה ביחס לדירה ובקשה לצו ירושה ביחס לרכוש האחור.

ויוסבר:

ככל שהמנוח הותיר אחריו הוראות בצוואה הרי שאסור להגיש "בקשה לצו ירושה" אלא רק "בקשה לצו קיום צוואה".

צו ירושה מוגש במקרה והמנוח לא הותיר אחריו צוואה ואו אז מורה חוק הירושה כי יש להגיש בקשה לצו ירושה.

בבקשה לצו ירושה מפורטים מי הם יורשיו של המנוח בהתאם לחוק הירושה.

כאשר אנו ממלאים את הבקשה לצו ירושה עלינו להיות מודעים להוראות החוק מי הם יורשיו על פי דין של המנוח, ואז למלא את כל פרטיהם בצורה מדויקת.

יורשיו על פי דין של המנוח נקבעים בכל מקרה לגופו בהתאם לקבוע בחוק הירושה.

הבקשה לצו ירושה מוגשת לרשם לענייני ירושה וככל שלא תהיה התנגדות לבקשה, הרשם לענייני ירושה יוציא "צו ירושה" ובהתאם לקבוע בצו תחולק ירושתו של המנוח כך שכל נהנה יקבל את מנתו בירושה.

פעמים רבות ישנו בלבול בין "צו ירושה" לצו קיום צואה" ואולם, ההבדל הוא הבדל מהותי.

צו ירושה ניתן כאשר אין צוואה! או כאשר הצוואה אינה מתייחסת לרכוש מסוים של המנוח ואילו צו קיום צוואה ניתן כאשר ישנה צוואה.

לאור הנ"ל במקרה המתואר מעלה הוגשה בקשה לצו קיום צוואה ביחס לדירה ואילו ביחס לרכוש הנותר הוגשה בקשה לצו ירושה בה יורשים היורשים ע"פ דין של המנוח.

ממקרה זה נמצאנו למדים כי אסור לפעול בצורה  אוטומטית בהגשת צו ירושה אלא חשבו לקבל ייעוץ מקצועי טרם הגשת הבקשה על מנת למנוע תקלות שיובילו להתארכות ההליך.


באשר למקרה הנ"ל – התוצאה הסופית במקרה זה הייתה לשביעות רצונה שלך הלקוחה וכל בני המשפחה! 

 

לקריאה נוספת