אפוטרופסות

אפוטרופסות

נושא מינוי אפוטרופוס לאדם מתחלק בעיקרון לשני מקרים / סוגים של מינוי.

האחד - מינוי לגופו של אדם

מינוי שכזה נדרש בעת היותו של אגם בלתי כשיר רפואית להחליט על טיפולים נדרשים ובני המשפחה ממנים לו אפוטרופוס לגוף על מנת שיוכל לקבל את ההחלטות הנדרשות ע"י הצוות הרפואי. על פי רוב מינוי כאמור יהיה של מי מבני המשפחה.

בקשה למינוי מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה ויש צורך לצרף אליה מסמכים שונים בהתאם לדרישות החוק. כאשר מדובר במקרה של טיפול חירום, ניתן לגשת לביהמ"ש ולקבל החלטה דחופה מטעם שופט תורן.

השני - מינוי לרכושו של אדם / מינוי אפוטרופוס לדין

אחת הדרכים להגן על רכושו של אדם שאינו כשיר לבצע פעולות כלכליות או שישנו חשש של ניצול מצבו על מנת לבצע פעולות שונות ברכושו, ניתן למנות לו אפוטרופוס לרכושו ואו אז כל פעולה בענייני הרכוש תצטרך להיעשות אך ורק ע"י האפוטרופוס ולא ע"י החסוי עצמו.

מינוי נוסף אפשרי הוא מינוי אפוטרופוס לדין לאדם. קרי, מינוי של נציג מטעמו אשר ניהל את ענייניו המשפטיים ככל שינם כאלו הדורשים טיפול והחסוי אינו מסוגל לנהלם בעצמו. גם בקשה למינוי שכזה מוגשת לביהמ"ש למשפחה ומצורפים אליה מסמכים שונים בהתאם לחוק.

ראוי לציין כי כיום נעשה תיקון לחוק וכיום ישנה אפשרות למינוי של תומך החלטות על מנת לוודא כי החסוי מקבל החלטות נכונות, ואו אז אין צורך בסעד הקיצוני של מינוי אפוטרופוס.

כמו כן, כיום ישנה אפשרות נוספת של עריכת מסמך הידוע כ"יפוי כח מתמשך" אשר אותו רשאי לערוך רק עו"ד בעל הסמכה. עו"ד יוסי הרשקוביץ הינו בעל הסמכה לערוך מסמך זה.

לפרטים ולייעוץ השאירו פרטים ונחזור בהקדם: