גירושין וכתובה בבעל רועה זונות

גירושין וכתובה בבעל רועה זונות

פס"ד חשוב אשר ניתן ע"י ביה"ד הרבני בתיק בו ייצגתי את האישה, ונקבע כי לאור מעשיו החמורים של הבעל הוא מחויב לתת גט לאשתו ולשלם את כתובתה.