הבעל ישלם דמי מדור גם אם לאישה יש משכנתא

בית הדין הרבני הגדול עושה סדר: הבעל ישלם דמי מדור גם אם לאישה יש משכנתא

לאחר שנים של פסיקות סותרות בנושא זה, בית הדין הרבני הגדול קבע כי למרות שתשלומי המשכנתה מוסיפים להון של האישה, הבעל צריך להשתתף בהם

עד לאחרונה, כאשר אישה שוכרת דירה למגוריה ולמגורי ילדיה בעת הליך גירושים, קיימת חובת השתתפות של האב במדור. נשאלה השאלה – מה קורה כשיש בבעלותה של האישה דירה עליה היא משלמת משכנתה, ואז אינה נצרכת בתשלום דמי שכירות. האם גם אז חלה חובה על האב להשתתף במדור? 

הנושא העסיק לא פעם את בתי המשפט שלאורך השנים נתנו פסיקות סותרות, שכן לכאורה מאחר שלאישה אין הוצאה על דמי שכירות, אין חובת מדור. הגישה השלטת בפסיקה (אחד מנושאי הדגל לגישה זו הוא כבוד השופט שאול שוחט מבית המשפט המחוזי בתל אביב) היא שהאב ישלם סכום אקוויוולנטי לו הייתה האישה שוכרת את הדירה, בהתאם לסכום סביר ביחס לשכר הדירה לדירה שבה גרו הצדדים טרם הפירוד.

לוגו גלובס

אחרים, כמו כבוד השופט יהורם שקד מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, סבורים כי ברגע שהאישה קנתה דירה, הבעל לא מחויב לשלם סכום מדור, שכן למעשה תשלומי המשכנתה נעשים כך שהאישה מגדילה את ההון שלה.

עובדות המקרה: לאחרונה ניתן פסק דין בבית הדין הרבני הגדול שעשה סדר בין הפסיקות הסותרות, וקבע כי גם כאשר האישה קנתה דירה ומשלמת משכנתה, הבעל צריך לשלם מדור.