החלטת הרבנות בעניין חיוב המזונות – המהפכה השקטה

החלטת הרבנות בעניין חיוב המזונות – המהפכה השקטה

לאחרונה התבשרנו על החלטה של הרבנות הראשית לפיה ניתנה הוראה לבתי הדין הרבניים אשר פוסקים מזונות ילדים להתחשב לא רק בהכנסות האב כי אם גם בהכנסות האם.

לדעתנו, המדובר בלא  פחות ממהפכה בפסיקת המזונות, מהפכה שקטה אשר מעידה על שינוי תפיסה יסודית במערכת בתי הדין הרבניים.

ההלכה הקלאסית במזונות ילדים

במדינת ישראל פסיקת מזונות ילדים של יהודים, גם כאשר זו נדונה במערכת בתי המשפט וקל וחומר כשזו נדונה במערכת בתי הדין הרבניים, נפסקת בהתאם להלכה היהודית, המשפט העברי.

ההלכה הקלאסית חייבה עקרונית אך ורק את האב במזונות הילדים (בהתחשב בגילם ). פועל יוצא, ברמה העקרונית בתי הדין הרבניים וכתוצאה מכך גם בתי המשפט למשפחה התחשבו אך ורק בהכנסת האב ויכולתו הכלכלית כאשר הכנסת האם ויכולתה הכלכלית בתחילה כלל לא השפיעו על פסיקת המזונות דבר שהוביל לא אחת לתחושה של אי צדק שלא לומר קיפוח.

 

ההתפתחות בפסיקה האזרחית

בתי המשפט למשפחה בשנים האחרונות הובילו קו של סטייה מהעיקרון ההלכתי הדווקני הנ"ל ולאט לאט במספר פסקי דין החלו מתחשבים גם בהכנסתה של האם ויכולתה הכלכלית תוך שבתי המשפט מנסים בכל דרך להכניס עקרונות של שוויון לסוגייה זו של מזונות הילדים למרות שכאמור, הם היו מנועים מלעשות כן, שכן ההלכה היהודית היא שחייבה גם אותם ואותה הלכה לא חייבה את האם במזונות הילדים.

עו"ד יוסי הרשקוביץ

בכך הובילו בתי המשפט מהפכה בתפיסה העקרונית, מהפכה שניתן לומר עליה כי היא אשר גרמה למהפכה גם בהוראת הרבנות הראשית.

והנה היום לאחר החלטה זו של הרבנות הראשית ניתן לומר כי המהפכה של בתי המשפט חילחלה להלכה עצמה ובדרך להשלמת המהפכה.

האם החלוקה השוויונית צודקת ונכונה?

כיום, לדעתנו, השוויון העקרוני שבין המינים הופך גם לשוויון מהותי. בהחלט ראוי ונכון כי בעידן בו אנו חיים, עידן של שוויון מגדרי, השוויון יהיה גם בזכויות וגם בחובות.

לדעתנו, שוויון החובה העקרונית שבין האב לאם בחיוב המזונות הוא שוויון נכון .

ראוי להדגיש, גם במצב דהיום הן בבתי המשפט למשפחה והן בבתי הדין הרבניים גם לאחר החלטת הרבנות הראשית, עדיין העיקרון הוא כי חיוב המזונות הבסיס חל על האב אבל המהפכה אשר יצאה לדרך אין ספק כי תוביל לשוויון מהותי ולדעתנו לא רחוק היום בו חיוב המזונות העקרוני שבין האב לאם יהיה שוויוני לחלוטין ובכך יביא לצדק.

לדעתנו, אין המדובר בשינוי לרעת או לטובת מי מהמינים אלא שינוי מבורך אשר יביא לשוויון מגדרי ומהותי ולפתרונות צודקים בסכסוכי מזונות.