חשיבות אימותם של הסכמי ממון

חשיבות אימותם של הסכמי ממון

כאשר זוג מבקש לערוך הסכם ממון, יש חשיבות לשאלה, האם הסכם הממון נערך בטרם הנישואים, או לאחר הנישואים. 
 
כאשר זוג עורך הסכם ממון בטרם נישא עליו לאשר את הסכם הממון על מנת לתת לו תוקף מחייב. ניתן לאשר את ההסכם אצל רשם הנישואים, או לחלופין אצל נוטריון, או לחילופין בבית משפט. אם וכאשר בני הזוג יינשאו בסופו של דבר, ההסכם יקבל תוקף משפטי מחייב, בהנחה שאישרו אותו באחת הדרכים הנזכרות לעיל. יוסי הרשקוביץ מועד הסכמי ממון
 
לעומת זאת, כאשר מדובר בזוג שהוא כבר נשוי ומעוניין לערוך הסכם ממון (בישראל מרבית הסכמי הממון נעשים לאחר הנישואים, אולם כחלק מהליך גירושין), עליו לאשר את ההסכם בבית המשפט. אחרת, להסכם אין שום תוקף מחייב, גם אם שני הצדדים מכירים בכך שהם חתמו על ההסכם מתוך כוונה ורצון חופשי.
 
לעתים ישנם זוגות אשר ערכו הסכמי ממון למיניהם בעודם לא נשואים, וחיים כידועים בציבור. לגבי ידועים בציבור, ההסכם אינו דרוש אישור כלשהו, והוא מחייב את בני הזוג הידועים בציבור בדומה לחוזה רגיל. אולם הטעות שאנשים עושים, היא להניח שההסכם הזה תקף גם כאשר הם החליטו בסופו של דבר להתחתן. אם ההסכם לא עבר אישור ואימות כלשהו, ההסכם בטל מרגע שהתחתנו, והמשטר החוזי שקבע ההסכם אינו תקף עוד. מרגע שבני הזוג כבר נשואים, הדרך היחידה לאשר את ההסכם היא על ידי בית המשפט לענייני משפחה.