חשיבות עריכת צוואה כדין

חשיבות עריכת צוואה כדין

ביום 28.7.19 ניתן בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב פס"ד בו זכה משרדנו בייצוג אשה אשר הגישה התנגדות לצוואה אשר נערכה ע"י בעלה המנוח (לעיון בפסק הדין לחצו כאן).

פסק הדין עסק בסיטואציה מאוד מיוחדת, בה לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי אכן המנוח ערך מסמך אותו הוא הכתיר כ"צוואה", ואף לא הייתה מחלוקת בדבר כוונתו של המנוח וכשירותו לערוך צוואה. למרות זאת, קיבל ביהמ"ש את עמדתנו לפיה אין לקיים את המסמך הנחזה להיות צוואה.

הצוואה, אשר נערכה כאמור ע"י המנוח ללא יעוץ משפטי, נערכה כולה במחשב והודפסה במדפסת ורק התאריך והחתימה על המסמך היו של המנוח.

היורשים ע"פ הצוואה ביקשו לטעון כי המסמך הינו "צוואה בכתב יד" ויש לקיים את רצון המנוח. ביהמ"ש כאמור קיבל את ההתנגדות אשר הגשנו בשם אשת המנוח וקבע כי הצוואה אינה עונה על תנאי עריכת צוואה בכתב יד, אשר אחד התנאים הבסיסיים לה היא היות הצוואה כתובה כולה בכתב יד.

פסק דין זה מחדד את הצורך בעריכת צוואה כדין ע"י עו"ד המנוסה בתחום, והכל על מנת שרצונו של המצווה יבוא לידי ביטוי בצוואה. ייעוץ על ידי עו"ד יבטיח את הגשמת רצון המנוח, לא רק מבחינה מהותית אלא גם מבחינת שאר דרישות החוק, והכל על מנת שהזוכים ע"פ הצוואה לא ימצאו עצמם לאחר מות המצווה מול שוקת שבורה.

משרדנו עוסק שנים רבות בעריכת צוואות תוך שימת דגש על ביטוי מלא של רצון המצווה מחד,  ודרישות החוק מאידך.