כוחה המשפטי של הכתובה

כוחה המשפטי של הכתובה

כתובה יוסי הרשקוביץ

לא מעט אנשים אינם מודעים לכוחה המשפטי של הכתובה: אותו מסמך שחתן חותם בפני כלתו ביום החתונה, ובה התחייבויות שהוא מתחייב כלפיה, אחרת ייאלץ לשלם. אנשים רבים מניחים שאין משמעות להתחייבות הזאת, והיא חלק סמלי בלבד של חתונה כדת משה בישראל, ולכן מרשים לעצמם "לזרוק סכומים" בכתובה, כגון ח"י כפול מליון וכדומה, מבלי לייחס לכך משמעות. אותם אנשים עשויים למצוא עצמם בבעיה לא פשוטה, אם וכאשר.

לקריאה נוספת