כיצד מתחלק רכוש כאשר אין צוואה?

כיצד מתחלק רכוש כאשר אין צוואה?

צוואה או חוק הירושה?

כאשר אדם נפטר ומוריש את רכושו בצוואה, ובהנחה שהצוואה נערכה כדין, ההוראות הכתובות בצוואה יגברו על האמור בחוק הירושה. עם זאת, גם כאשר המנוח לא תכנן את הורשת הרכוש שלו בצוואה, עדיין קיימת מעין "צוואה" לפי חוק הירושה, שקובע הוראות לחלוקת רכוש המנוח בהתאם לנתונים שונים. בישראל הדין הקבוע בחוק הירושה הולך לפי ענפים מדורגים (מכונה "שיטת הפרנטלות"), כלומר בודקים אם למנוח היו יורשים מקרבה מסוימת: אם לא היו לו יורשים בדרגה זו, נלך לדרגה הבאה וכך הלאה. החוק מדבר על מספר מצבים עיקריים:

  • למנוח אין בן או בת זוג, אין ילדים, אין הורים ואין אחים- כלל הנכסים שלו מועברים לידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. אם לאחר מספר שנים אין להם דורש, הנכסים מועברים לידי המדינה. 
  • למנוח אין בן או בת זוג ואין ילדים, אך יש הורים- ההורים יתחלקו ביניהם שווה בשווה ברכוש. גם אם יש למנוח אחים, עדיין ההורים של המנוח יקבלו את כל הרכוש שווה ושווה ביניהם, אולם אם אחד מן ההורים של המנוח נפטר, זכותו לירושה מתחלקת כביכול ממצב התחלתי, כלומר יחולקו לפי שיטת הפרנטלות, לפי קרבת היורשים להורה שאינו בחיים (כלומר, הזכות תעבור מן ההורה של המנוח לאחיו של המנוח. אם הוא הותיר צאצאים אחריו ואינו בחיים, אז זכות הירושה תעבור לצאצאים וכך הלאה).
  • למנוח יש בן או בת זוג אך אין ילדים, אין הורים ואין אחים- בן או בת הזוג יקבלו את כל הרכוש. אגב, לבן או בת הזוג של המנוח יש זכויות מיוחדות הקבועות בסעיף 11 לחוק הירושה: בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין של המנוח, כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף.
  • למנוח יש בן או בת זוג, אין ילדים, אך יש הורים- במצב כזה, בן או בת הזוג יקבלו שני שליש מן הרכוש, ובשליש הנותר יתחלקו הוריו של המנוח שווה ושווה ביניהם. 
  • למנוח יש בן או בת זוג וגם ילדים (אין נפקות למצב ההורים והאחים)- כאשר אין צוואה, צבר הנכסים של המנוח מתחלק כך שבן הזוג יקבל חצי מן הרכוש (בתנאי שהיו בני זוג בעת הפטירה), ובחצי הנותר יתחלקו כלל צאצאיו של המנוח (גם אם מדובר בילדים שאינם מבן/בת הזוג של המנוח). לעתים עשויים להתעורר קושי במצב זה: נאמר והמנוח הותיר אחריו דירה, בה גר עם בת זוגו. נאמר ואף היו לו ילדים מאישה אחרת לפני כן. במצב כזה, הילדים של המנוח מקשרים קודמים, עשויים לדרוש חלוקה בעין של הנכס, ועשוי להיווצר מצב יכפו מכירה של הנכס, למרות שהאלמנה עדיין גרה בו. עוד חשוב לומר, שאם אחד מילדיו של המנוח נפטר, אך הותיר אחריו צאצאים בעצמו, זכות הירושה מתחלקת שווה בשווה בין צאצאיו.

חשוב לומר שלפי חוק הירושה, גם ידועים בציבור יכולים לרשת את המנוח, למרות שלא ברור מאליו שהמנוח התכוון לכך בחייו (שהרי המנוח בחר שלא להתחתן עם בן או בת הזוג, קרי לא למסד משפטית את הקשר ביניהם). במצב שבו בית המשפט מכיר בבן או בת הזוג כידוע בציבור של המנוח, יהנו בן או בת הזוג מירושתו של המנוח, כאילו היו נשואים.

כאשר המנוח אינו מתכנן את הורשת נכסיו בחייו, הוראות החוק המפותלות עשויות ליצור סכסוכי ירושה, או מצבים בהם אחד היורשים עשוי להרגיש שהוא הופלה לרעה. משום כך, מומלץ לכל אדם לערוך צוואה בייעוץ עם עורך דין מומחה בתחום, כך שיוכל לתכנן הורשה צודקת של כלל נכסיו.