כל מה שצריך לדעת על מזונות אישה

כל מה שצריך לדעת על מזונות אישה

מזונות אישה

כאשר בני זוג בוחרים להתגרש/להיפרד, המקרה השכיח הוא שמשולמים דמי מזונות בגין הילדים המשותפים להורה המשמורן. כיום המצב המשפטי הוא שבמרבית המקרים, המזונות משולמים מן הגבר לאשה. עם זאת, חשוב להדגיש שהמזונות הללו משולמים לאם בגין משמורתה על הילדים, ואלו נקראים מזונות ילדים. יתכן שלא כולם ערים לכך שישנו סוג נוסף של מזונות, אשר נקראים "מזונות אישה".

מה הם מזונות אישה?

מזונות אישה משולמים עקרונית מכוח ההלכה היהודית, והם חלק מזכויותיה של האישה בנישואים. לפי דין תורה, המזונות מגיעים לאישה רק כל עוד בני הזוג נשואים ועד הגירושין בפועל.

הן מזונות ילדים והן מזונות אישה, משולמים בהתאם לצורך קיים, כלומר, אם אין צורך, לא קמה חובה לתשלום מזונות אישה. עם זאת, אחד ההבדלים בין מזונות ילדים לבין מזונות אישה, הוא שלגובה התשלום של מזונות אישה אין גבול עליון, ואין גבול תחתון. כלומר, אישה זכאית למזונותיה, בהתאם לרמת החיים אליה הורגלה במהלך הנישואים. תיאורטית, אם הורגלה לרמת חיים של עושר מופלג, יש אפשרות שבית המשפט יחייב את הבעל לשלם לה מזונות, שיוכלו להמשיך לקיים את אורח החיים הזה. משום כך, בתביעה למזונות אישה, ישנה חשיבה גדולה לנושא של הוכחת רמת החיים ממנה נהנתה במהלך הנישואים.

כושר ההשתכרות של האישה

כאמור, מזונות אישה הן הוראה של ההלכה היהודית. מבחינה עקרונית, המשפט העברי לא מחייב את האישה לעבוד, אך האישה חייבת לבעלה את מעשה ידיה. כלומר, תאורטית אין חובה על האhשה לצאת לעבוד על פי ההלכה. בפועל, בתי המשפט בוחנים גם את כושר ההשתכרות של נשים: אם מראים למשל שהאישה עבדה כל חייה, אולם בסמוך למועד הגירושין עזבה את עבודתה, בתי המשפט ייטו לראות אותה כמישהי שהתפטרה מטעמים טקטיים לצורך קבלת מזונותיה מבעלה, ולכן בתי המשפט עשויים שלא לפסוק לה מזונות אישה במצב זה.

מזונות הלכתיים

כמו כן, במצבים בהם האישה לא עבדה שנים רבות, משום שנניח ועסקה בגידול הילדים, אולם כעת הילדים כבר גדולים ואינם צריכים את השגחתה מחד, ומאידך מדובר באישה משכילה עם תארים אקדמיים ובעלת הכשרה כזאת או אחרת, יתכן שגם אז בית המשפט יגלם את הנתונים הללו בפסיקתו על גובה המזונות ומשך תשלומם.

מזונות אישה והשפעתם על גירושין

כאמור, מזונות אישה משולמים לאישה מבעלה, רק כל עוד הם נשואים. משום כך, לפעמים יש בכך תמריץ לנשים שלא להתגרש. בתוך המתח הזה, מצויים בתי המשפט לענייני משפחה: בתי המשפט מבינים שאם יפסקו מזונות בשיעור גבוה, הדבר עשוי לסכל את האפשרות של סיום הנישואין והנצחת מצב של "נישואין על הנייר". משום כך, בתי המשפט נוטים לא אחת לפסוק מזונות בשיעור שמגלם את מערך התמריצים המופעל על בני הזוג, וכן לתחום את תקופת המזונות לזמן מוגבל, וזאת למרות שלפי ההלכה, הם אמורים להיות משולמים בחפיפה מלאה לתקופת הנישואים. 

לא אחת אנו נתקלים בהחלטות של בתי המשפט, אשר מעניקים מזונות אשה לתקופה מוגבלת, כאשר ביהמ"ש מציין, כי הוא מצפה מן האשה בתקופה זו למצוא עבודה ולצאת לחיים עצמאיים כלכלית.

עם זאת, חשוב להבין שבמערכת בתי הדין הרבניים, לרוב לא הולכים בגישה זו, ונוטים לקבוע מזונות בהתאמה  ככל הניתן לכללים ההלכתיים, כך שכל עוד הצדדים נשואים ואין עילה הלכתית לגירושין, הבעל ימשיך לשלם את מזונות האישה.

עוד חשוב לציין שאישה עשויה לאבד את זכאותה למזונות בתנאים מסוימים, כמו במקרה של בגידה. אם יוכח בבית הדין כי האשה בגדה בבעלה, הרי שביה"ד יחייבה בקבלת גט, ואו אז בהחלט יש מצב שביה"ד יורה על החזר המזונות אשר נפסקו לזכותה למפרע מיום הבגידה. במערכת בתי המשפט לעומת זאת, נוקטים בגישה יותר ליברלית, והיו אף מקרים שהגיעו לבית המשפט העליון (למשל ע"א 904/91 כהן נ' כהן), בהם למרות שהאישה לא "שמרה על נאמונתה" לבעל, עדיין הייתה זכאית למזונותיה.

מזונות לידועה בציבור?

כאמור, מזונות אישה משולמים מכוח חובה הלכתית של בעל לאשתו. עם זאת, לעתים גם בקרב זוגות ידועים בציבור או זוגות שנישאו בפרקטיקה של נישואים אזרחיים, עשויה לקום חובה למזונות אישה (כך מכוח פסק דין רע"א 8256/99, של נשיא בימ"ש העליון דאז, אהרון ברק). מדובר במה שמכונה "מזונות אזרחיים". כיצד יקבע גובה המזונות? עד מתי ישולמו המזונות? הכל לפי דעתו של בית המשפט, שכן במקרה שכזה הרי אין מועד של "גירושין" שלאחריו לא משולמים מזונות, ומועד סיום התשלום נתון לשיקול דעתו של ביהמ"ש.