מזונות מעוכבת בבית הדין הרבני

מזונות מעוכבת בבית הדין הרבני

אביב אלוש במתיר עגונות
אביב אלוש במתיר עגונות. צילום מתוך עמוד היוטיוב של התאגיד.

אחד הכלים שיש לבית הדין הרבני כדי להתמודד עם סרבני גט, הוא ״מזונות מעוכבת״. למה הכוונה? באופן רגיל, מזונות אישה ניתנים כאשר בני הזוג נשואים, וכן יש צורך אובייקטיבי לכך מצד האישה. עם זאת, כאשר הבעל מסרב לתת גט לאשתו, לעתים בתי הדין מטילים עליו חיוב במזונות המכונה ״מזונות מעוכבת״. לרוב מדובר במזונות בשיעורים גבוהים במיוחד, והיו מקרים של אלפי שקלים לכל יום עיכוב (!). המטרה היא שאם הבעל לא נתן גט למרות חיוב מפורש של בית הדין, הוא ילמד את הלקח ״דרך הכיס״.