מתי יהיה שיתוף בנכסים חיצוניים?

מתי יהיה שיתוף בנכסים חיצוניים?

כאשר למי מבני הזוג יש נכס בבעלותו לפני הנישואים, חוק יחסי ממון קובע שאותו נכס יוחרג ממאזן הנכסים המשותפים. עם זאת, במצבים מסוימים נוצרת "כוונת שיתוף" בנכס חיצוני, הנלמדת מן הראיות והנסיבות, שמצביעות על כך שבן הזוג התכוון לשתף את הנכס הזה עם בן זוג השני, ולא לשמור עליו בבעלותו.

שיתוף בנכסים חיצוניים

לקריאה נוספת