מתי יפסוק בית המשפט על משמורת משותפת לילדים מתחת לגיל 6?

מתי יפסוק בית המשפט על משמורת משותפת לילדים מתחת לגיל 6?

משמורת משותפת

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 קובע כי שני כאשר שני הורים גרושים אינם מגיעים ביניהם להסכמה על הסדרי הראייה של הילד המשותף, יכריע בנושא בית המשפט. סעיף 25 לחוק, קובע  כי ״ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת". הוראה זו מכונה בפי רבים בשם ״חזקת הגיל הרך״.

אולם מתי בכל זאת ״יורה אחרת״ בית המשפט לענייני משפחה? בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה, בו ייצג משרדנו את האב, אשר הגיש תביעה למשמורת משותפת (יוצג על ידי עו״ד יוסי הרשקוביץ ועו״ד סימה דור), מצא בית המשפט להורות על משמורת משותפת בין שני ההורים, למרות היותו של הקטין כבן שנתיים! 

מדובר היה בסכסוך בין הורים גרושים על משמורת של בנם המשותף. האם ביקשה להתגורר בבית הוריה שנמצא מעבר לקו הירוק. כמו כן, האם סירבה בכל תוקף לאפשר לאב לשהות עם הקטין ללא נוכחותה, והקשתה על הרחבת זמני השהות של האב עם הקטין. האב מנגד טען כי האם יוצרת ״ניכור הורי״ של האב כלפי הקטין.

בית המשפט ציין כי האם ״אינה רואה את חשיבות הקשר בין האב לקטין, שעה שעושה כל שביכולה לחזור ולצמצם את זמני השהות… בצורה דווקנית״. כלומר, בית המשפט זיהה כי האם אכן ״משתלטת״ על הקטין, ומקשה על האב לפתח מערכת יחסים עם הילד. כמו כן, שלל תסקירי רווחה שניתנו בעניינו של הקטין, מצאו כי לקטין יש קשר טוב ואוהב עם שני הוריו, וזאת בניגוד למצב הדברים אותו האם ניסתה לצייר.

משום כך, מצא לנכון השופט ארז שני לסטות מחזקת הגיל הרך: בית המשפט ציין כי חזקת הגיל הרך, אינה שיקול יחיד למניעת דיון ענייני, ואינה בבחינת "כלל בל יעבור", אלא היא רק אחד השיקולים החשובים הנשקלים ולא השיקול הבלעדי.  גם כאשר הקטין הינו מתחת לגיל 6, כלומר חלה ״חזקת הגיל הרך״, עדיין העיקרון המנחה הוא טובת הילד.