עו"ד יוסי הרשקוביץ לגלובס: "ההורים עזרו עם הדירה? אין בכך כדי לקנות זכויות בנכס"

עו"ד יוסי הרשקוביץ לגלובס: "ההורים עזרו עם הדירה? אין בכך כדי לקנות זכויות בנכס"

עורך דין גירושין

הורי הבעל העבירו בכל חודש תמיכה כספית לבני הזוג במהלך הנישואין. לטענת הבעל, מדובר היה בכספים שמטרתם הייתה כיסוי תשלומי המשכנתא. משעלו הנישואין על שרטון, הטענה מצד הבעל הייתה שהיות והכספים יועדו לתשלומי המשכנתא, כל הדירה צריכה להיות שייכת לו, במקום חלוקה בחלקים שווים בהתאם לחוק יחסי ממון. עם זאת, מסביר יוסי הרשקוביץ בגלובס, בית הדין הרבני הגדול קבע ברגע שהכסף לא שולם ישירות לבנק הממשכן אלא הופקד לחשבון הבנק המשותף, הרי שיש לראות בזה מתנה לשני בני הזוג. משום כך, הדירה תחולק בחלקים שווים בין בני הזוג (מלבד החלק ששולם כמקדמה על המשכנתא, אך לא ניכנס לכך כעת). לסיכום, כאשר רוכשים דירה בחלקים לא שווים או בסיוע של מי מהורי הצדדים ומבקשים כי החלוקה העתידית במקרה של פירוד תהיה ביחס להשקעת כל צד, ישנה חשיבות מכרעת לחתימה על הסכם ממון מתאים או לרישום הדירה בחלקים יחסיים על פי יחס ההשקעה.