עו"ד יוסי הרשקוביץ לפתח תקוואי: "מתח גובר בין מערכות הדינים השונות"

עו"ד יוסי הרשקוביץ לפתח תקוואי: "מתח גובר בין מערכות הדינים השונות"

עו"ד יוסי הרשקוביץ התראיין לאתר "פתח תקוואי" בנושא של המתח בין מערכות הדינים השונות לדיני משפחה. 

בין מערכת בתי הדין הרבניים ומערכת בתי המשפט לענייני משפחה קיים מתח מובנה, שהרי הן לעתים עוסקות בהם יש להם סמכות מקבילה לדיון. הדבר בולט בעיקר בהקשר של "מירוץ הסמכויות", כאשר מבקשים בתביעות לגירושים לכרוך את הנושאים הממוניים לדיון לערכאה המבוקשת. כך בעצם הערכאה הדיונית בנושאים הכספיים של הגירושים נקבעת בהתאם למי שהגיש ראשון את הבקשה. 

לפי עו"ד הרשקוביץ, נדמה כי מערכות הדינים השונות מצויות כעת בתקופה בה המתח ביניהן מחריף, לאור פסיקות שניתנו לאחרונה בבתי הדין הרבניים: החלטה אחת של בית הדין הרבני קבעה כי "חוסר הנאמנות" של אישה בתקופת הנישואים תיחשב לצורך חלוקת הרכוש. זאת כמובן בניגוד מוחלט לדין הקבוע בבתי המשפט האזרחיים, הדין אשר אמור לחייב גם את בתי הדין הרבניים.

פסיקה נוספת נוגעת לאופן בו מחושבות אופציות שניתנו לבן זוג בעת גירושים: האם לפי מועד חלוקת האופציות, או מועד הבשלתן? גם בשאלה זו יש דעות חלוקות בין הערכאות השונות. 

עו"ד יוסי הרשקוביץ לפתח תקוואי