וואלה נדל"ן: "תשלומי משכנתא הינם חלק מחובות המזונות ולא רק שכר דירה."

וואלה נדל"ן: "תשלומי משכנתא הינם חלק מחובות המזונות ולא רק שכר דירה."

במאמר למדור וואלה נדל"ן 
סיפר עורך דין יוסי הרשקוביץ על תקדים בביהמ"ש העליון בעניין תשלומי משכנתא ומזונות. לאחר שנים רבות של פסיקות סותרות, משרדנו השיג קביעה תקדימית והלכה מחייבת בבית המשפט העליון, לפיה תשלומי משכנתא הינם חלק מחובות המזונות ולא רק שכר דירה.

פסק הדין עסק בבני זוג שנישאו ב 2012 ונולדו להם שתי בנות שלאחר 6 שנות נישואין החליטו להתגרש. הגרוש טען להשבת תשלומי המשכנתה, שלדבריו הגדילו את הונה של אשתו לשעבר. לטענתו, היא חייבת להשיב לו את שווים הכספי של תשלומים אלה מכוחם של דיני עשיית עושר ולא במשפט. מנגד, האישה טענה כי תשלומי המשכנתה נועדו לכסות את עלויות המדור של הבנות, כשהן מתגוררת במחיצתה, ולפיכך יש לראות בהם מילוי חובתו של המבקש לספק מדור לבנותיו הקטינות ולאיִמן.

בפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, אשר ניתן ע"י כב' השופט נפתלי שילה, אליו הצטרפו יתר חברי ההרכב, נקבע חד משמעית כי תשלומי משכנתה הינם חלק מחובת המדור והינם חלק מתשלומי מזונות. בכך, הגיעה מחלוקת רבת שנים זו לפתרון והנחייה ברורה של ביהמ"ש המחוזי בסוגייה זו.

הבעל לא אמר נואש והניח לפתחו של בית המשפט העליון את הסוגיה להכרעה סופית. ביהמ"ש העליון בפס"ד מנומק, אשר ניתן ע"י כב' השופט שטיין, אליו הצטרפו כב' השופט סולברג ומינץ, הכריע כי גישתו של ביהמ"ש המחוזי היא ההלכה הנכונה וקבע בצורה חד משמעית כי ניתן לחייב במסגרת תשלומי מזונות גם תשלומי משכנתה ולא רק שכ"ד. בפסק הדין נקבעה ההלכה אשר תביא לוודאות וסופיות בסוגיה זו.