עו״ד יוסי הרשקוביץ לוואלה!: ״לחשוב היטב לפני שחותמים על צוואה הדדית״

עו״ד יוסי הרשקוביץ לוואלה!: ״לחשוב היטב לפני שחותמים על צוואה הדדית״

עורך דין צוואות וואלה

צוואה הדדית הינו כלי משפטי המאפשר קשר הדדי בין צוואות של בני זוג: כל אחד מבני הזוג עורך צוואה, ובה הוא מבקש כי במקרה של פטירתו, יועבר רכושו לבן הזוג השני, תוך שהוא מסתמך על כך שבן הזוג השני יעשה זאת גם כן. עם זאת, הבעיה המרכזית של הצוואה ההדדית היא שהיא אינה ניתנת לשינוי ובעצם אינה מותאמת לאופיו של הרצון המשתנה. 

אם למשל מי מבני הזוג מעוניין לשנות את הצוואה, עליו לבקש את אישורו של בן הזוג השני לכך. למעלה מכך, אם בן הזוג השני כבר הלך לעולמו, בן הזוג שנותר בחיים מוגבל מאד ביכולתו לשנות את צוואתו, ואם ירצה בכך, יהיה עשוי להחזיר רכוש שירש מבן הזוג לעיזבון לצורך חלוקה מחדש.

לחצו כאן כדי לקרוא את המאמר של עו״ד הרשקוביץ בדבר צוואה הדדית לוואלה.