עו״ד יוסי הרשקוביץ למקור ראשון: ההוראות המשפטיות החשובות למשפחה בימי הקורונה

עו״ד יוסי הרשקוביץ למקור ראשון: ההוראות המשפטיות החשובות למשפחה בימי הקורונה

יוסי הרשקוביץ מקור ראשון

המצב הכלכלי המורכב שאליו נקלעו מאות אלפי משקי בית בעטיה של מגפת הקורונה מקשה במיוחד על משלמי המזונות שהתגרשו בשנה האחרונה. הירידה ברמת ההכנסה במקרה הטוב ואובדן הפרנסה במקרה הפחות טוב, הביא לכך שבחודשים האחרונים זוגות רבים שנפרדו או התגרשו לא יכולים לעמוד בהסכמים עליהם חתמו. עו״ד גירושין יוסי הרשקוביץ, מסביר במאמר למקור ראשון, כיצד יש להתנהל נכונה בימי הקורונה בתחום של דיני המשפחה: אם בעריכת הסכם גירושין, אם בחתימה על כתובה ואם בהסדרת ההשקעות של המשפחה הגרעינית.