ערוץ 7 | גישור לפני גירושין – ברכה או קללה?

ערוץ 7 | גישור לפני גירושין – ברכה או קללה?

רצו לברך אבל נמצאו מקללים. כך מגדיר המגשר ועורך הדין יוסי הרשקוביץ את החוק שהתקבל בשבוע שעבר בוועדת החוקה ולפיו זוגות לפני גירושין יעברו ארבעה מפגשי גישור בטרם יחל הליך הגירושין.

לדבריו אמנם "אין ספק, ואיש מאנשי המקצוע לא יחלוק על כך, שגישור עדיף. ההסכם הכי גרוע טוב יותר מכל פסק דין, ואכן הגישה נכונה, אבל לטעמי ולטעם העוסקים במלאכה החוק בא לברך ונמצא מקלל".