צוואה הדדית – הסתמכותם של בני הזוג כל אחד על צוואתו של משנהו

צוואה הדדית – הסתמכותם של בני הזוג כל אחד על צוואתו של משנהו

צוואות הדדיות היא החלטה משותפת שנעשית בדרך כלל כאשר בני זוג מעוניינים שאחד מהם יקבל את כל הרכוש במקרה של מוות של אחד מבני הזוג.

צוואה הדדית יכולה להיות צוואה אחת משותפת או שתי צוואות המבוססות על רצונות משותפים. צוואה הדדית הינה מסמך המשקף את רצונם ההדדי של הצדדים לצוואה ואת הסתמכותם ההדדית כל אחד על צוואתו של משנהו.

בשנת 2005 נערך תיקון לחוק הירושה, שקבע כי שינוי או ביטלה של צוואה הדדית ניתן יהיה לעשות במקרה ששני בני הזוג מסכימים לפי הפרוצדורה שנקבעה בחוק. בין השאר זה אומר, שצד אחד יכול לבטל את הצוואה רק במידה והעביר לצד השני הודעה על ביטול הצוואה, פעולה זו מבטלת למעשה את שתי הצוואות. למרות שינויים שנעשו בחוק המגבילים את היכולת של צד אחת לבטל צוואה הדדית באופן עצמאי, החוק אינו מגביל את הצד הנותר בחיים לעשות עם הרכוש כל אשר עולה בדעתו, כל עוד הוא חי למעט הורשה בצוואה.

לאור חשיבותה ומורכבותה של צוואה שכזו, ישנה חשיבות מכרעת לעשותה אצל עו"ד הבקיא בתחום.