צפו בסרטון: יוסי הרשקוביץ על השפעה בלתי הוגנת בצוואה

צפו בסרטון: יוסי הרשקוביץ על השפעה בלתי הוגנת בצוואה

בדיונים של סכסוכי ירושה, לעתים מועלית טענה של השפעה בלתי הוגנת בצוואה. הכוונה היא שהמנוח אמנם הורה בצוואתו להוריש לנהנה זכויות לרכוש וכדומה, אך יש חשש שהוא עשה זאת שלא מרצונו החופשי, והיה נתון להשפעה של הנהנה בעת עריכת הצוואה או מי מטעמו.

חשוב להבין בעת העלאת טענה מסוג זה, כי לא כל השפעה על צוואה, היא השפעה בלתי הוגנת. כאשר בית המשפט רוצה לבסס קביעה של השפעה בלתי הוגנת בצוואה, הוא מחפש את קיומה של תלות של המצווה בנהנה. למשל, ישנם מצבים של מצווים סיעודיים, שתלויים בנהנה לתרופות או לטיפולים וכדומה. אם בית המשפט מזהה צוואה שהיא חריגה בהוראות שלה, הוא יבחן האם אותה צוואה נעשתה כאשר המצווה היה תלוי בנהנה, כך שהנהנה יכול היה לגרום לו לכלול אותו בצוואה.