שוויוניות במזונות ילדים במשמורת משותפת? לא בבית הדין הרבני

שוויוניות במזונות ילדים במשמורת משותפת? לא בבית הדין הרבני

לפני קצת יותר משנתיים, קבע בית המשפט העליון בהלכה תקדימית כי כאשר יש משמורת משותפת בין ההורים הגרושים, שני ההורים יתחלקו באופן שווה במזונות. מדובר באחד החידושים הגדולים שהיו בשנים האחרונות בתחום של דיני המשפחה: כאשר חלוקת הימים היא שוויונית בין ההורים, והכנסתם פחות או יותר דומה, לא ישולמו מזונות ילדים משום צד. 

אחת הבעיות המשמעותיות בעניין זה, הוא שנושא מזונות הילדים יכול להיות נדון גם בבית הדין הרבני, שהרי ניתן לכרוך את הדיון במזונות הילדים, כאשר מוגשת תביעה לבית הדין הרבני.

בבית הדין הרבני, דה פקטו, לא מחויבים לפסוק לפי הפסיקה המחייבת של בית המשפט העליון, וגם כאשר הכנסת ההורים היא שוויונית, בית הדין הרבני צפוי לפסוק מזונות ילדים לאם בהתאם להלכה היהודית. עם זאת, אפשר לציין מגמה של שינוי גם בבתי הדין הרבניים, אשר מתחילים ליישם את השורה התחתונה של בית המשפט העליון, תוך שימוש בכללים הלכתיים. למעשה, אם תוגש תביעה לבד"ר למזונות ילדים בימים אלו, יש סיכוי סביר שבית הדין הרבני יפסוק בדומה לאופן שבו היה מכריע בית המשפט העליון, אולם הנימוקים שלו לכך יהיו שונים. מכל מקום, אין ודאות לכך, והמצב המשפטי כרגע מעט בערפל.

מזונות בדר אתר

חשוב לדעת כי בתי הדין הרבניים לא מחילים על עצמם את הלכת העליון, היות והלכת בית המשפט העליון בנושא לא ניתנה בשבתו כבג"ץ, אלא כערכאת ערעור על החלטה של בית המשפט לענייני משפחה. כאשר בית המשפט העליון יושב כערכאת ערעור על החלטה של המחוזי, ההחלטה הזו מחייבת רק את המחוזי. 

אפשר לציין אגב במאמר מוסגר, כי לאחרונה ניתנה החלטה של העליון במסגרת בקשת רשות ערעור על פסק דין לדיני משפחה, שם נקבע כי בתי הדין הרבניים בכלל אינם מוסמכים לדון בנושא של מזונות ילדים. עם זאת, ההחלטה של העליון ניתנה כאמור במסגרת בר"ע, ולכן הקביעה הזאת אינה מחייבת את בית הדין הרבני, ומהווה עוד מרכיב במאבק הסמכויות בין שתי מערכות הדינים השונות.