תביעה שהוגשה להפחתת מזונות נגד לקוחה שלנו נדחתה

תביעה שהוגשה להפחתת מזונות נגד לקוחה שלנו נדחתה

בתיק בו ייצגנו את האם הוגשה תביעה ע"י האב להפחתת מזונות הילדים בטענה של שינוי נסיבות מיום חתימת הסכם הגירושין.

בפסק הדין המלומד של ביהמ"ש למשפחה בפ"ת נקבע כי האב לא הוכיח שינוי נסיבות שיש בו כדי לשנות ולהפחית את המזונות אשר נקבע בהסכם.

הרשקוביץ

לא אחת בתי המשפט נתקלים בתביעות להפחתת מזונות, אשר אינן מבוססות כדבעי. אנו מציעים לבדוק ולשקול היטב טרם שמוגשת תביעה שכזו, האם באמת מתקיימים המבחנים אשר נקבעו בפסיקה שיש בהם כדי להפחית את המזונות.

לפיכך, אנו מציעים כי טרם חתימה על הסכם הנוגע למזונות, יש לשקול היטב את ההתחייבות שהינה התחייבות ארוכת טווח, ואשר יהיה מאוד קשה לשנותה ונכון יהיה  טרם חתימה על הסכם זה לקבל ייעוץ מקצועי מתאים.

בתיק בו ייצגנו את האם הוגשה תביעה ע"י האב להפחתת מזונות הילדים בטענה של שינוי נסיבות מיום חתימת הסכם הגירושין. הרשקוביץ

בפסק הדין המלומד של ביהמ"ש למשפחה בפ"ת נקבע, כי האב לא הוכיח שינוי נסיבות שיש בו כדי לשנות ולהפחית את המזונות אשר נקבע בהסכם.

לא אחת, בתי המשפט נתקלים בתביעות להפחתת מזונות, אשר אינן מבוססות כדבעי ואנו מציעים לבדוק ולשקול היטב, טרם שמוגשת תביעה שכזו האם באמת מתקיימים המבחנים אשר נקבעו בפסיקה שיש בהם כדי להפחית את המזונות.

לפיכך, אנו מציעים כי טרם חתימה על הסכם הנוגע למזונות יש לשקול היטב את ההתחייבות שהינה התחייבות ארוכת טווח ואשר יהיה מאוד קשה לשנותה ונכון יהיה  טרם חתימה על הסכם זה לקבל ייעוץ מקצועי מתאים.