תשלום מזונות מעיזבון?

תשלום מזונות מעיזבון?

אחד הנושאים הנדונים מדי פעם לפתחו של בית המשפט, הוא פסיקת מזונות מעזבונו של מנוח. ניקח מצב היפותטי שכיח: בני זוג התגרשו, וקבעו סכום למזונות בהסכם הגירושים. לאחר זמן מה, האב הלך לעולמו. כעת באה אמם של הילדים ופונה בשמם לפסוק תשלום מזונות מן העיזבון, בהתאם להתחייבותו של האב אותה נתן בחייו. עם זאת, כאשר בית המשפט פוסק מזונות מן העיזבון, הוא לא עושה זאת באופן אוטומטי בהתאם לאמור בפסק הגירושין או בהסכם הגירושין. 

 

תביעה למזונות מן העיזבון

מזונות נפסקים בבית המשפט בהתאם לצורך, כלומר בית המשפט יבדוק את מידת הנזקקות של הילדים לדמי המזונות. כלומר, אם נניח והמנוח הותיר לילדיו ירושה בסכום של מאות אלפי שקלים, ומנגד הוריש כספים גם לזוכים נוספים, יתכן שבית המשפט יאמר שלילדים יש מספיק כסף, ולכן אין סיבה לגרוע כספים ממישהו אחר. אין מחויבות מצד בית המשפט לתת את הסכום אליו התחייב המנוח בחייו. 

משום כך, ההמלצה היא שכאשר עושים הסכם גירושים ויש ילדים קטינים, לחייב את בן הזוג לעשות ביטוח חיים. הסכום המבוטח יהיה כזה שיוכל לכסות את המזונות לקטינים בהתאם לכתוב בהסכם, וכולל הוראה עם התחייבות בלתי חוזרת לחברת הביטוח, לפיה לא ניתן לשנות את סעיף המוטבים. במצב כזה יהיו מזונות הילדים מובטחים גם במקרה שחלילה בן הזוג נפטר, בטרם שילם את כל המזונות אליהם התחייב בחייו. 

לקריאה נוספת