103FM | "אנחנו מעלים את החשד מול כל לקוח פוטנציאלי"

103FM | "אנחנו מעלים את החשד מול כל לקוח פוטנציאלי"

המומחה בדיני משפחה עו"ד יוסי הרשקוביץ מדבר על התופעה של חטיפת ילדים במהלך גירושין על-ידי אחד ההורים: "הקלות של הבריחה ממדינת המוצא והקליטה המהירה מדינות ההימלטות הופכת זאת לתופעה נפוצה".