ISRAELI LIFE USA | סיפור של גירושין בין 2 מדינות

ISRAELI LIFE USA | סיפור של גירושין בין 2 מדינות

פרסום מאתר ISRAELI LIFE USA על תיק חטיפת ילדים. סיפור של גירושין בין 2 מדינות: הילדה החטופה הוחזרה מישראל לארה"ב ההורים ובת הזקונים שלהם בת ה-7 עשו עלייה מארצות הברית, אבל בית המשפט קבע כי האישה הובאה ארצה במרמה והתיר לה לשוב עם הילדה