פוסטה – חטופה: גירושין בבית דין רבני

פוסטה – חטופה: גירושין בבית דין רבני ההורים ובתם בת השבע עשו עלייה, אבל בית המשפט קבע כי הילדה נחטפה על ידי האב והתיר לאם לשוב עם הילדה לארה"ב. לפי ההחלטה, האישה הובאה במרמה ארצה על ידי הבעל רק על מנת להגיש תביעת גירושין, ולכן יש לראות בילדה כמי ש"נותקה ממקומה הרגיל" לפי אמנת האג. […]