כלכליסט | הבעל בגד באשתו והפסיד את זכויותיו בדירה

הבעל בגד באשתו והפסיד את זכויותיו בדירה ביהמ"ש למשפחה העניק לגבר זכויות בחצי דירה שהיתה רשומה על שם אשתו, אך המחוזי קיבל את ערעורה וביטל את ההחלטה – בגלל שלא היה נאמן לה. האישה ערערה באמצעות עו"ד יוסי הרשקוביץ וטענה כי חוק יחסי ממון מוציא מפורשות מהנכסים המשותפים נכסים שהיו לכל צד ערב הנישואים. לקריאת […]