עו"ד יוסי הרשקוביץ על הוצאות חריגות בהסכם גירושין: "רדו לפרטים הקטנים"

מזונות ילדים

לאחר גירושין, ולמרות שיש הסכם גירושין בין הצדדים שמגדיר את המחויבות הכספית של כל צד ואת גובה דמי המזונות, עדיין לעתים מתעוררות מחלוקות לגבי חיובים כספיים, שהם אינם כלולים בחישוב דמי המזונות הקבועים, והם בגדר הוצאות חריגות לדמי המזונות. המחלוקות הנפוצות הן לגבי הוצאות שנראו כאילו צפו אותן אפריריות, אך בפועל הצדדים היו חלוקים לגבי […]