מה עושים כאשר ההורה עבר לגור רחוק ולקח עמו את הילדים?

אחד הנושאים אשר עולים תכופות בבית המשפט לענייני משפחה, הוא הנושא מעבר של אחד מבני הזוג הפרודים למגורים בעיר אחרת, המרוחקת מבן הזוג השני, כך שנוצר כלפיו קושי לראות את הילדים המשותפים. ישנם שני מקרים אופייניים: האחד הוא שבני הזוג עשו הסכם גירושים, והשני הוא כאשר יש סכסוך גירושים המתנהל בבית משפט ללא הסכם. כאשר […]