חשיבות אימותם של הסכמי ממון

כאשר זוג מבקש לערוך הסכם ממון, יש חשיבות לשאלה, האם הסכם הממון נערך בטרם הנישואים, או לאחר הנישואים.    כאשר זוג עורך הסכם ממון בטרם נישא עליו לאשר את הסכם הממון על מנת לתת לו תוקף מחייב. ניתן לאשר את ההסכם אצל רשם הנישואים, או לחלופין אצל נוטריון, או לחילופין בבית משפט. אם וכאשר בני הזוג יינשאו […]