החשיבות של צילום וידאו לעריכת צוואה

הסרטת מעמד הצוואה

כאשר אנו עורכים צוואה לאדם שהינו בא בימים, למשל מעל גיל 70, יתכן שכאשר צוואתו תוגש לביצוע אצל רשם הירושה, תוגש התנגדות לצו קיום הצוואה, בטענה לפיה אותו אדם לא היה כשיר מנטלית לערוך צוואה. משום כך, רצוי מאד להסריט את המעמד של עריכת הצוואה: צפייה בסרטון עריכת הצוואה, הקראת הצוואה וחתימה על הצוואה, יכולה […]