כיצד מתחלק רכוש כאשר אין צוואה?

צוואה או חוק הירושה?

כאשר אדם נפטר ומוריש את רכושו בצוואה, ובהנחה שהצוואה נערכה כדין, ההוראות הכתובות בצוואה יגברו על האמור בחוק הירושה. עם זאת, גם כאשר המנוח לא תכנן את הורשת הרכוש שלו בצוואה, עדיין קיימת מעין "צוואה" לפי חוק הירושה, שקובע הוראות לחלוקת רכוש המנוח בהתאם לנתונים שונים. בישראל הדין הקבוע בחוק הירושה הולך לפי ענפים מדורגים […]