תשלום מזונות מעיזבון?

תביעה למזונות מן העיזבון

אחד הנושאים הנדונים מדי פעם לפתחו של בית המשפט, הוא פסיקת מזונות מעזבונו של מנוח. ניקח מצב היפותטי שכיח: בני זוג התגרשו, וקבעו סכום למזונות בהסכם הגירושים. לאחר זמן מה, האב הלך לעולמו. כעת באה אמם של הילדים ופונה בשמם לפסוק תשלום מזונות מן העיזבון, בהתאם להתחייבותו של האב אותה נתן בחייו. עם זאת, כאשר […]