ניאוף ואובדן זכויות רכושיות בגירושין

ניאוף ואבדן זכויות

כאשר ערכאה דיונית עוסקת בסכסוך גירושין, בין אם מדובר בבית הדין הרבני ובין אם בית המשפט לענייני משפחה, ונדרשת להכריע בדבר זכויות הצדדים, ישנם כל מיני שיקולים אשר יכולים להנחות אותה בקבלת ההחלטה. עם זאת, לפחות באופן רשמי, יש סט שיקולים שאסור שינחו את הערכאה הדיונית בקבלת ההחלטה: שיקולי מוסר/אשם בפירוק הנישואין. כאשר אנו מדברים […]