מתי יהיה שיתוף בנכסים חיצוניים?

שיתוף בנכסים חיצוניים

כאשר למי מבני הזוג יש נכס בבעלותו לפני הנישואים, חוק יחסי ממון קובע שאותו נכס יוחרג ממאזן הנכסים המשותפים. עם זאת, במצבים מסוימים נוצרת "כוונת שיתוף" בנכס חיצוני, הנלמדת מן הראיות והנסיבות, שמצביעות על כך שבן הזוג התכוון לשתף את הנכס הזה עם בן זוג השני, ולא לשמור עליו בבעלותו. לקריאה נוספת