הסכם ממון שלא עבר אישור של בית המשפט

הסכם ממון- אישור בית משפט

כאשר בני זוג רוצים להחליט בעצמם על חלוקת הרכוש ביניהם, עומדת בפניהם האפשרות לערוך הסכם ממון. הסכם ממון יכול שייחתם לקראת נישואין בין בני הזוג, אולם בישראל, משום מודעות נמוכה לנושא, מרבית הסכמי הממון נחתמים דווקא לקראת גירושין, וזאת כדי להסדיר את חלוקת הרכוש בין הצדדים. הסכם ממון שנערך לפני הנישואין, יכול שיהיה מאומת באחת מ-3 […]