YNET | הפרודה והבנות נשארו בדירה. מי ישלם את המשכנתה?

YNET | הפרודה והבנות נשארו בדירה. מי ישלם את המשכנתה?

בית המשפט חייב אישה להחזיר לבעל כ- 250,000 ש"ח ששילם על המשכנתה אבל בית המשפט המחוזי קיבל ערעור של עו"ד יוסי הרשקביץ וקבע התשלום הזה הוא חלק מהמזונות. 

לקריאת הכתבה המלאה לחצו כאן

 
 
YNET