YNET | מחיר הבגידה: הבעל לא יקבל זכויות בדירה

YNET | מחיר הבגידה: הבעל לא יקבל זכויות בדירה

מחיר הבגידה: הבעל לא יקבל זכויות בדירה במשך שנים היה הגבר רשום באתרי היכרויות וניהל מערכות יחסים עם נשים אחרות. אחרי שהאישה מאסה במצב ובני הזוג התגרשו הוא דרש את חלקו בדירה שבה גרו. המחוזי קיבל החלטה מנוגדת להלכות העליון. האישה, שיוצגה על ידי עורכי הדין יוסי הרשקוביץ ואוהד הופמן, ערערה על קביעה זו לבית המשפט המחוזי. השופט שאול שוחט, שאליו הצטרפו השופטים יצחק ענבר ויהודית שבח, קיבל את הערעור והורה על ביטול קביעתו של בית המשפט למשפחה.

YNET