הפרת זמני שהות (הסדרי ראייה)? כך תנהגו

זמני שהות

כאשר בני זוג נפרדים ויש להם ילדים, המקרה הרגיל הוא שנקבעים זמני שהות לילדים (מה שהיה מכונה בעבר ״הסדרי ראייה״), המחלקים את השהות של הילדים עם הוריהם. זמני השהות, יכול שייקבעו בהסכם גירושין בין הצדדים (שיקבל תוקף של פסק דין), יכול שייקבעו על ידי בית המשפט/בית הדין הרבני, ויכול גם שישתנו עם הזמן, כאשר שני […]